Home>Diensten>

Onkruid Verwijderen

Onkruid verwijderen

Onkruid verwijderen op verharding

Er zijn uiteenlopende mogelijkheden voor het machinaal verwijderen van onkruid op verhardingen (straatwerk, tegels, klinkers, e.d.). Met de door onszelf ontwikkelde borstel aan een werktuigdrager verwijdert Teun Nabuurs BV moeiteloos onkruid van verhardingen

Onkruid verwijderen op halfverharding

Ook op paden met halfverharding (gravel, schelpen, Gralux, e.d.) is het mogelijk machinaal onkruid te verwijderen. Voor onkruidverwijdering op halfverharding hebben wij een unieke machine laten ontwikkelen. Deze schraapt als het ware de bovenlaag van het pad, zeeft deze uit en legt de bedekking weer netjes terug op het pad.

Borstelen

Borstelen

Halverharding verwijderen